Analit

Redakcja czasopisma:

  • Redaktor naczelny: Witold Reczyński
  • Zespół redakcyjny: Małgorzata Jakubowska, Władysław W. Kubiak, Witold Reczyński, Bogusław Baś, Ewa Niewiara
  • Recenzenci: Bogusław Baś, Filip Ciepiela, Małgorzata Dziubaniuk, Katarzyna Fendrych, Małgorzata Jakubowska, Władysław W. Kubiak, Ewa Niewiara, Robert Piech, Witold Reczyński, Małgorzata Suchanek, Jan Wyrwa
  • Edytorzy techniczni: Łukasz Górski
  • ISSN: 2544-0489

Numery czasopisma: